Nepremičnine

31. 01. 2023

Kaj moram vedeti pred nakupom zazidljive parcele?

Petra M. K.
7 minut

Vsak sanja o lastni zemlji, na kateri stoji lična in prostorna hiška. Okoli nje pa je dovolj zemlje za manjši vrtiček in prostora, ki je kot nalašč primeren za poletne piknike v najboljši družbi. Trenutno nedosegljivim sanjam večine botrujejo še vedno previsoke cene nepremičnin in parcel v večjih delih osrednje Slovenije.

Če pesimizem za trenutek pustimo ob strani ter z optimizmom zremo v prihodnost, je prav, da smo seznanjeni z vsemi dokumenti in informacijami, ki jih moramo vedeti pred nakupom zazidljive parcele.

Načrt z označenimi in oštevilčenimi zazidljivimi parcelami.

Kaj moramo upoštevati pri iskanju zazidljive parcele?

Ko iščete primerno zemljišče, kjer bi gradili hišo, morate najprej raziskati zazidljive parcele. Glede na to, da gradnja hiše ali novogradnje predstavlja velik finančni zalogaj in je nekaj, česar se lotimo enkrat v življenju, si verjetno želimo, da naša nova nepremičnina stoji na dobri lokaciji, obdana s prijetno in lepo okolico.

POIŠČITE PARCELO NA SPLETNI STRANI BOLHA.COM!

Lokacija parcele

Lokacija je vsekakor pomembna, saj si zagotovo želite živeti blizu delovnega mesta, izobraževalnih ustanov, kulturnih in športnih prireditev, zdravstvenih ustanov, trgovin in večjih nakupovalnih središč. Dobra lokacija parcele vse to ima.

Pogled na označeno zemljišče sredi travnika.

Oglejte si, kakšne so prometne povezave in kakšen je zjutraj promet, ko se peljete v službo, da ne boste preostanka dneva po nepotrebnem preživeli v prometni gneči.

Okolica parcele

Ne glede na to, ali ste mestni ali podeželski človek, vas bo najverjetneje okolica parcele prepričala v nakup. Ljubitelji mestnega utripa boste verjetno zemljišče iskali v samem mestu. Če govorimo o glavnem mestu in v iskalnik Google vtipkamo parcela Ljubljana, imamo vsekakor razlog za slabo voljo, saj povprečna velikost gradbene parcele večini na žalost še vedno ni dosegljiva.

V iskanju miru in narave boste zemljišča iskali v manjših naseljih in podeželskih vasicah izven mestnih središč, ki so obdana z gozdom, polji in zelenicami.

Lega parcele

Lega parcele je skoraj najpomembnejša, saj vpliva na kakovost bivanja. Verjetno želite vedeti, ali jo dosežejo sončni žarki, koliko časa na dan in ali jih je dovolj za gojenje sadnega drevja in zelenjave. Osončenost parcele je pomembna – odprtost na vzhod, jug ali zahod, pri čemer se je bolje izogibati severno ležečih parcel.

Več sonca boste imeli, boljše se boste počutili, ob tem pa bo energetska izraba objekta boljša.

Novogradnja proti gradnji hiše

Mlada družina pod streho – zasnova stanovanja.

Še vedno niste popolnoma prepričani, ali se bolj obrestuje nakup novogradnje ali boste prihranili več, če se gradnje hiše lotite sami? O tem smo že pisali v enem od člankov, kjer smo raziskali prednosti in pomanjkljivosti ene in druge možnosti: Kupiti novogradnjo ali graditi sam?

Kaj moramo urediti pred začetkom gradnje?

Nakup zemljišča je ogromna investicija, zato je prav, da se je lotimo premišljeno in preudarno, saj nam stroški lahko hitro uidejo iz nadzora. Zemljišče za gradnjo hiše je torej treba skrbno izbrati, preveriti možnosti in omejitve ter ustrezno izvesti zakonodajne in kupoprodajne postopke.

Arhitekt v svoji pisarni oblikuje zasnovo hiše.

Namembnost

Ko najdemo zemljišče, ki nam je všeč in ga želimo kupiti, moramo najprej preveriti, ali je zazidljivo. Zazidljivost zemljišča določa OPPN – občinski podrobni prostorski načrt, ki ga lahko preverite na dva načina.

Na PISU ali iObčini je vpisana večina slovenskih občin in parcel. S pritiskom na številko parcele se izpišejo informacije, ki jih o določeni parceli morate imeti. Druga, nekoliko daljša možnost pa je, da obiščete občino in oddate vlogo za spremembo namembnosti zemljišča.

Vpis v zemljiško knjigo

Ali je zemljišče, ki ga kupujete, zapisano v zemljiško knjigo, je pomemben podatek. Podatki iz zemljiške knjige so javno dostopni in jih lahko naročite po spletu. Na izpisu zemljiške knjige lahko preverite pomembne informacije o zemljišču, kot so:

• lastninska pravica,
• hipoteka,
• zemljiški dolg,
• služnostna pravica.

Dostop do zemljišča in služnostna pot

Brez urejene služnostne poti ne morete dostopati do zemljišča, zato je pomembno, da je ta urejena. Z urejenimi služnostnimi potmi se boste izognili tudi potencialnim medsosedskim sporom.

Če ima zemljišče v zemljiško knjigo vpisano služnostno pravico, je ni treba urejati. Če ta ni urejena, jo boste morali urediti naknadno.

Komunalna opremljenost parcele

Najprej preverite, ali ima parcela priključek za vodovod in kanalizacijo ter kako so speljane poti. Kaj storiti, če jih nima in kje čez sosednje parcele jih lahko speljete. Enako pomembna je oddaljenost električne napeljave in telekomunikacij, ki so danes nujna.

Kaj od zgoraj naštetega gradbena parcela ima, lahko preverite na iObčini, kjer označite tematike, kot so energetika, komunala, promet in oddaljenost omrežij.

Komunalni prispevki

Komunalni prispevek je znesek, ki ga plačamo občini za koriščenje infrastrukture: vodovoda, kanalizacije, objektov za ravnanje z odpadki, javnih površin in cest. Plača ga vsak posameznik, ki želi zaprositi za gradbeno dovoljenje novogradnje.

Višina komunalnega prispevka je odvisna od površine stavbnega zemljišča in tlorisne površine objekta ter se razlikuje od občine do občine.

Uporabno dovoljenje za hišo

Kaj pomeni uporabno dovoljenje za hišo? To je dokument, ki ga izda pristojni organ za gradbene zadeve, katerega naloga je, da objekt tehnično pregleda in poda oceno o zanesljivosti objekta: uporaba objekta in vzdrževanje objekta, ki ustreza predpisom o varnosti in zdravju.

Uporabno dovoljenje je sestavljeno iz treh delov:

• 1. del: podatki o objektu, izjava in dokazila o zanesljivosti objekta;
• 2. del: podatki o udeležencih gradnje objekta ter povzetek izvedbenih del;
• 3. del: geodetski načrt objekta, ki prikazuje novo stanje zemljišča.

Kako pridobimo uporabno dovoljenje in koliko znaša? Cene so seveda različne in odvisne od vrste, velikosti in zahtevnosti objekta. Uredite ga znotraj postopka DGD za pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Slovar izrazov in kratic

Da bo pot do nove nepremičnine lažja, smo pripravili hitri slovarček kratic in izrazov, ki se uporabljajo v 'gradbenem' sektorju in bodo na poti do gradnje sanjske hiše zagotovo prišli prav.

BTP bruto tlorisna površina
DGD dokumentacija za gradbeno dovoljenje
FI faktor izrabe
FPP faktor prekritih površin
FRP faktor raščenih površin
FU faktor utrjenih zunanjih površin
FU-B faktor utrjenih zunanjih površin, ki so namenjene bivanju
FU-P faktor utrjenih zunanjih površin za prometne, komunalne in tehnične namene
FZ faktor zazidanosti
GJI gospodarska javna infrastruktura
GPS gradbena parcela stavbe
GPS-R raščeni del gradbene parcele stavbe
GPS-P prekriti del gradbene parcele stavbe
OPN občinski prostorski načrt
OPPN občinski podrobni prostorski načrt
OVE obnovljivi viri energije
PIP prostorski izvedbeni pogoji
PIS prostorski informacijski sistem
PZI projekt za izvedbo
PID projektna dokumentacija izvedbenih del
SGPS skupna gradbena parcela stavbe
URE učinkovita rabe energije

Vir: mop.gov.si.

Zagotovo smo vas opremili z nekaj pomembnimi informacijami, ki jih morda niste vedeli in vam bodo v pomoč pri iskanju parcele, na kateri bo zrasla vaša sanjska hiša ali novogradnja.

Na tem mestu vam bo zagotovo v pomoč bolha.com, kjer boste našli aktualne oglase za različne tipe parcel, ki so na različnih koncih tako Slovenije kot Hrvaške.

Če pa vas zanima, kako se lotiti gradnje hiše, vas vabimo k branju odličnega članka na temo gradnje in obnove hiše.