21. 06. 2021

ENERGETSKA IZKAZNICA – Izjeme in pravila po novem

Energetske izkaznice se v Sloveniji izdelujejo od leta 2013. Predpisane so bile na podlagi Energetskega zakona, ki je določal obveznosti in izjeme, v katerih predložitev izkaznice ni bila potrebna. Pa poglejmo kaj je energetska izkaznica?

19. 05. 2021

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje z izdajo brošure v osveščanje potrošnikov

Predstavljamo vam ključne naloge nepremičninskega posrednika v prometu z nepremičninami, nevarnosti, ki potrošnikom grozijo, če se v te posle podajo brez strokovne asistence.

15. 02. 2021

Pri nakupu bodite pozorni tudi na funkcionalna zemljišča in skupne prostore

Tudi nemotena uporaba zemljišča za dostop do večstanovanjske stavbe, parkiranje ali garažiranje so pri nakupu ali najemu nepremičnine čedalje pomembnejši pogoj za dokončno odločitev.

29. 12. 2020

Nakup ali prodaja nepremičnine na daljavo

V kolikor potrebujete informacije glede prodaje in nakup ali strokovno posvetovanje z nepremičninskimi posredniki, so ti za vas dosegljivi preko različnih komunikacijskih kanalov.

03. 12. 2020

Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba in njegov vpliv na kakovost nepremičninskega posredovanja

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje smo v letu 2019 z željo po dvigu kakovosti nepremičninskega posredovanja uvedli certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba.

24. 11. 2020

Kaj je potrebno urediti pred prodajo neskladne ali črne gradnje?

Novi Gradbeni zakon, ki je začel veljati 1.6.2018, je prinesel cel kup novosti, hkrati pa zagotovil, da prodaja nepremičnin, predvsem tistih neskladnih in »črnih«, ni več tako preprosta.

09. 11. 2020

Vsi davki v prometu z nepremičninami

V prometu z nepremičninami ima svojo besedo vedno tudi finančna uprava, ki odmeri ustrezen davek ali pa izda potrdilo, da promet ni predmet odmere davka.