bolha.com svetuje

30. 08. 2021

Kako vam lahko arhitekt pomaga pri nakupu ali prodaji nepremičnine?

Ekipa bolha.com
2 min

Večkrat imajo ljudje, ko imajo opravek z nakupom ali prodajo nepremičnine, veliko vprašanj oz. veliko negotovosti. Govora je o velikih zneskih. Za nekatere je to prvi življenjski nakup. V poslu z nepremičnino je veliko udeležencev; kupci in prodajalci pa velikokrat ne vedo kdo je pravi naslov za različna vprašanja.

Da bo postopek vseeno nekoliko lažji, se bom v tem članku dotaknila vprašanja kako vam pri nepremičninskih poslih lahko pomaga arhitekt. Njegovo delo ni prodaja ali oddaja nepremičnine, tudi ni posrednik pri samem poslu, lahko pa je zelo dobra podpora in pomoč, da bo vaš posel podprt s pravimi podatki in informacijami.

Arhitekt vam ne pomaga zgolj z risanjem prostorov, temveč tudi s postopki in drugimi pomembnimi dokumenti.

Nakup zazidljivega zemljišča

Pri samem nakupu zemljišča je arhitekt most med zemljo in domom. Pred nakupom pregleda vso potrebno dokumentacijo; lokacijsko informacijo, ki pove, kaj na parceli lahko stoji, kaj je dovoljeno, kakšni so pogoji gradnje, kje so možni komunalni priklopi, kakšen je dostop do parcele, ali se zagotavlja pravica graditi (ali bo potrebno urejati služnosti s sosednjimi parcelami zaradi poteka komunalnih vodov ali morda služnosti za priključevanje na cesto).

Arhitekt ima stik z urejanjem celotne dokumentacije, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, in kasneje seveda največ izkušenj pri sami izvedbi. Lahko vam oceni še dodatne stroške od nakupa do vselitve v vaš željeni objekt. Velikokrat kupci ne dobijo celostnega finančnega vpogleda in niso zmožni končati gradnje prav zaradi pomanjkanja informacij.

Z arhitektom dobite vpogled v celotno investicijo in obstaja velika možnost, da vaša investicija ne bo podcenjena, da se ne boste zainvestirali ali premalo natančno razmislili o času trajanja gradnje do končne vselitve in celotnih zneskih vašega nakupa. Vsekakor pa vam lahko pomaga pri sami vizualizaciji vaše nove hiše (ali objekta), ker si je na praznem zemljišču težko predstavljati nov objekt.

Nakup objekta, katerega namembnost ni taka kot si želite

Velikokrat imamo objekt, ki nam je služil kot stanovanjska hiša in je sedaj prevelik ter ga želimo spremeniti v več stanovanj. V tem primeru je pred prodajo takih stanovanj potrebno urediti spremembo namembnosti objekta v skladu z željami in možnostjo gradnje na parceli. Torej ponovno potrebujemo lokacijsko informacijo, arhitekta in načrte za gradbeno dovoljenje (sprememba namembnosti objekta in rekonstrukcija).

Zelo pomembno je, da je v vsakem zazidljivem območju dovoljena določena gradnja, ki ji moramo slediti, drugače objekt ne bo imel potrebne dokumentacije in tudi prodaja ne bo možna.

Vsekakor je v našem prostoru veliko prevelikih objektov in tudi namen je, da objekte v čim večji meri uporabljamo v celoti (nihče ne želi ogrevati in vzdrževati nepotrebnih prostorov, saj je vzdrževanje takih nerentabilnih objektov zelo drago), vendar v tem postopku nujno potrebujemo gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti objekta, ki ga nato geodetska podjetja lahko etažirajo in jih nepremičninski agentje lahko prodajajo.

Vsekakor je potrebno predvideti strošek in čas take spremembe ter nato tudi prodajno vrednost, ki pa je danes vsekakor lahko donosna.

Nakup stanovanja

Pri nakupu stanovanja, sploh če to ni novogradnja, je potrebno vložiti nekaj denarja za prenovo. Pri prenovi stanovanj je najbolj nevarno govoriti o številkah brez natančnega pregleda in seveda brez izkušene osebe. Tako kot pri obnovi stare hiše moramo vedeti, kaj je namen, kaj je res nujno za prenovo in seveda kakšne so želje kupca. Arhitekt ima točen vpogled v pravilen postopek prenove. Začeti je potrebno pri popisih prenove in natančnem popisu del in materialov. Vsekakor je del celote tudi nakup opreme, ki šele nato vse skupaj poveže v celotno oceno investicije. Nemalokrat so stara stanovanja navidezno veliko cenejša, ko se lotimo prenove pa ugotovimo, da temu ni tako.

Zaključimo lahko, da samo popolne Excel tabele in številke nikoli ne lažejo, nimajo emocij, niti lepih vzorcev,  imajo pa neverjeten učinek – realno sliko celotne investicije. Verjamem, da se je v slovenskem prostoru že dobro uveljavila pomembnost nepremičninskega agenta in prav tako arhitekta. Nepremičninski agenti so ključni za vzpostavitev dobrega, zaupanja vrednega nepremičninskega posla, vendar ima moč povezovanja in varnosti z arhitektom neverjetno pozitivne učinke za vse udeležence. Ker je lahko prav arhitekt tisti, ki vam pomaga do uresničitve vaših sanj.

Članek je pripravila:
Gordana Rađenović, Vodja pisarne ARHI-3k d.o.o., projektiranje in načrtovanje