Nepremičnine

27. 10. 2020

Kaj je pomembno pri izbiri nepremičninskega posrednika?

Ekipa bolha.com
6 min

Posameznik, ki se zaradi mnogih nevarnosti, ali pa zaradi pomanjkanja časa, fizične oddaljenosti, oz. drugih razlogov v posel z nepremičnino ne želi podati samostojno, lahko za to angažira nepremičninskega posrednika. Njegovo poslanstvo je, da je v prometu z nepremičninami zaupanja vreden svetovalec, s pomočjo katerega stvari stečejo lažje, hitreje, strokovno, varno in optimalno. Visoko strokovno znanje nepremičninskih posrednikov v Republiki Sloveniji zagotavlja že veljavna zakonodaja, ki je v smislu pogojev za opravljanje dejavnosti ena najbolj strogih v EU in tudi na svetu.

Mladi par je na ogledu stanovanja, kjer jima nepremičninski agent razkazuje pogled skozi okno.

Nepremičninske družbe so specializirana podjetja in posamezniki, ki imajo poleg vseh ostalih izpolnjenih pogojev za opravljanje dejavnosti zaposlene tudi nepremičninske posrednike s pridobljeno licenco za nepremičninsko posredovanje in sklenjeno zavarovanje odškodninske odgovornosti iz naslova nepremičninskih poslov. Vsi nepremičninski posredniki, ki želijo opravljati ta poklic, morajo svojo licenco obnavljati vsakih pet let.

Poleg strogo formalnih pogojev pa se nepremičninske družbe na trgu razlikujejo tudi v številnih drugih lastnosti, ki lahko potrošnikom služijo kot podlaga za izbiro. Kot tudi sicer, je namreč tudi pri izbiri nepremičninskega posrednika neodgovorno kot edini kriterij upoštevati ceno storitve. Obstajajo številni drugi kriteriji, ki jih je pri tem smiselno upoštevati.

1. Licenca

Kot zapisano je licenca za opravljanje nalog nepremičninskega posrednika obvezna že na podlagi določb Zakona o nepremičninskem posredovanju. Kljub temu pa se na trgu še pojavljajo posamezniki, ki te storitve opravljajo brez nje. To seveda pogosto pomeni tudi delo na črno, poleg tega pa v takšnih primerih stranke ne morejo računati na ustrezno zavarovanje poklicne odgovornosti.

Pri prvem stiku se je nepremičninski posrednik dolžan izkazati z izkaznico, ki dokazuje, da ima pridobljeno licenco in je vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov. Stranka pa lahko tudi kasneje, pred sklenitvijo dogovora, sama preveri če je nepremičninski posrednik vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

2. Kakovost

Pri odločitvi o izbiri nepremičninskega posrednika je pomembno tudi to, kako kakovostno opravlja svojo dejavnost oz. če skrbi za to, da ima na voljo vse možnosti za kakovostno izvajanje dejavnosti. Na trgu namreč še vedo delujejo številni posredniki, ki temu delu svojega poslovanja ne namenjajo ustrezne pozornosti, kar negativno vpliva na njihovo učinkovitost, s tem pa tudi na zadovoljstvo njihovih strank. Pred izbiro nepremičninskega posrednika je zato smiselno preveriti njegovo spletno stran, ga povprašati po delovnih izkušnjah in o številu zaključenih poslov ter o specializiranih znanjih.

3. Osebnost

Odnos z nepremičninskim posrednikom v marsičem temelji na osebnem zaupanju in dobri komunikaciji. Zato je izjemno pomemben pristop, ki mora biti profesionalen in uglajen. Pri vzpostavljanju zaupnega odnosa je lahko ključna tudi njegova karizma in komunikativnost. Pred dogovorom o sodelovanju se moramo zato z nepremičninskim posrednikom temeljito pogovoriti, kar nam bo nedvomno pomagalo pri vzpostavitvi občutka zaupanja oziroma pri oceni, če je zaupanje možno ustrezno vzpostaviti.

4. Priporočila

Dober glas tudi pri nepremičninskih posrednikih seže v deveto vas. Dobre izkušnje ljudi, ki jim zaupamo, so lahko dobra iztočnica za sodelovanje z nepremičninskim posrednikom. Pred odločitvijo se tako pri prijateljih in znancih pozanimamo o dobrih ali slabih izkušnjah z nepremičninskimi posredniki.

5. Izkušnje

Zelo pomemben pokazatelj sposobnosti in kakovosti nepremičninskega posrednika je tudi njegov poklicni staž. Posrednik z daljšimi izkušnjami bo namreč lažje prepoznaval pasti posameznega nepremičninskega posla in bo hitreje reševal težave, na katere bomo naleteli. Nepremičninskega posrednika povprašajte o letih delovnih izkušenj pri opravljanju storitev nepremičninskega posredovanja, o številu realiziranih poslov, o številu oglaševanih nepremičnin ipd.

 6. Lokalne posebnosti

Nepremičnine so močno pogojene s posebnostmi lokalnega okolja, v katerem se nahajajo. Zato je tudi pri prometu z nepremičninami pomembno, da te posebnosti poznamo in jih znamo na ustrezen način ovrednotiti. Osebe z boljšim poznavanjem lokalnega okolja lahko bolje prepoznajo različne pasti in ovire, ki vplivajo na vrednost nepremičnine. Hkrati veliko bolje kot ljudje od drugod poznajo tudi značilnosti mikrolokacije nepremičnine, kot so urejenost infrastrukture, razvoj kraja, značilnosti lokalnega trga. Nenazadnje poznajo tudi številne druge strokovnjake iz lokalnega okolja, ki so lahko izjemno pomembni za uspešno izvedbo nepremičninskega posla. Pred izbiro nepremičninskega posrednika preverite, kje opravlja svojo dejavnost. Koristi tudi pregled njegovih oglasov.

7. Sodelovanje med agencijami

Včasih je za uspešno izpeljavo posla pomembno tudi sodelovanje med različnimi nepremičninskimi družbami, saj te zagotavljajo bistveno širšo mrežo potencialnih kupcev oziroma prodajalcev. Morebitno izključevanje sodelovanja z drugimi nepremičninskimi družbami zaradi bojazni po izgubi dela plačila za posredovanje lahko predstavlja bistveno škodo za stranko, saj ta ne dobi dostopa do vseh potencialnih kupcev oziroma prodajalcev. Pred dogovorom z nepremičninskim posrednikom preverite, kako je naklonjen morebitnemu sodelovanju z drugimi nepremičninskimi družbami.

8. Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami je že leta 2011 sprejelo Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Nepremičninske družbe lahko podpišejo izjavo o spoštovanju kodeksa, s čimer poudarijo svojo zavezanost njegovi vsebini. S tem pa te nepremičninske družbe poudarijo pomen dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Vsi podpisniki izjave so tudi objavljeni na spletni strani zbornice. Pred izbiro nepremičninske družbe preverimo, če je vpisana v seznam podpisnikov Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami .

9. Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba

Združenje je leta 2019, z željo, da bi v panogi nepremičninskega posredovanja zagotovili še več kakovosti in spoštovanja dobrih poslovnih običajev, uvedlo tudi certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba. Čeprav je dejavnost nepremičninskega posredovanja že z zakonom relativno strogo regulirana, smo se v združenju odločili, da bomo skušali na trgu vzpostaviti dodatno razlikovanje med bolj in manj kakovostnimi nepremičninskimi družbami. Certifikat tako lahko pridobijo le tiste nepremičninske družbe, ki izpolnjujejo stroge pogoje, med katerimi so tudi nekaznovanost, stalno dodatno usposabljanje in ustrezne delovne izkušnje.

Da bo zagotovljeno ažurno preverjanje izpolnjevanja teh pogojev, je veljavnost certifikata omejena, in sicer do konca januarja naslednjega koledarskega leta. Podrobnejši pogoji za pridobitev certifikata in potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani, kjer je ažurno objavljen tudi seznam imetnikov certifikata. Pred izbiro nepremičninske družbe preverimo, če je pridobila certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba.

10. Članstvo v Zbornici za poslovanje z nepremičninami

Članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije in s tem v Zbornici za poslovanje z nepremičninami je vse od leta 2006 za gospodarske družbe prostovoljno. Kljub temu ali ravno zato dejstvo, da je nepremičninska družba članica GZS in ZPN, ni nepomembno. Ravno nasprotno, članstvo je dokaz, da nepremičninski družbi ni vseeno za razvoj dejavnosti in za dvig standardov kakovosti pri opravljanju storitev. Nepremičninske družbe, ki so članice Zbornice za poslovanje z nepremičninami in v njenem okviru Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, so pripravljene med seboj sodelovati, si izmenjevati dobre prakse in izkušnje in svoje poslovanje usmerjati k skupnemu dobremu. Pred izbiro nepremičninske družbe zato preverimo, če je članica Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami.

V vsakem primeru priporočamo, da se pri izbiri najprimernejše nepremičninske družbe še posebej potrudite in da nato izberete najbolj primerno. V primeru večjega števila izbranih nepremičninskih družb se namreč nobena od teh ne bo mogla v celoti posvetiti vašemu poslu, poleg tega pa boste lahko izpostavljeni številnim drugim negativnim posledicam. Z izbiro ene nepremičninske družbe pa si med drugim zagotovite tudi njihovo maksimalno zavzetost, ki bo v največji možni meri zagotavljala učinkovito izvedbo posla. Ob tem seveda pazite na to, da izbrana nepremičninska družba izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje.

V primeru, da imate pred izbiro kljub temu še določene dileme ali vprašanje, pa se vedno lahko obrnete na strokovno službo Zbornice za poslovanje z nepremičninami, kjer vam bomo z veseljem pomagali z dodatnimi nasveti in pojasnili.

Boštjan Udovič,

direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami