Nepremičnine

29. 12. 2020

Nakup ali prodaja nepremičnine na daljavo

Ekipa bolha.com
5 min

Trenutno smo se znašli v času omejenega gibanja in osebnega druženja ter poslovanja.

Vsak zase se novim razmeram prilagajajo in se trudijo ohranjati čim kvalitetnejše življenje.

Tako tudi nepremičninski posredniki svoje storitve prilagajamo novim razmeram, saj vemo, da se zaradi trenutnih omejitev življenje ni ustavilo. Prav tako se ni ustavilo trgovanje z nepremičninami. Posamezniki imamo prav zaradi novega življenjskega sloga, dela od doma, več časa preživetega doma, drugačne potrebe in potrebujemo drugačno bivalno okolje. Zato morda prav sedaj marsikdo razmišlja o nakupu večjega stanovanja, hiše z vrtom, vikenda v naravi, zemljišča, …

V kolikor potrebujete informacije glede prodaje in nakup ali strokovno posvetovanje z nepremičninskimi posredniki, so ti za vas dosegljivi preko različnih komunikacijskih kanalov.

Pred nakupom ali prodajo nepremičnine morate narediti natančen izračun.

Ne glede na to, ali razmišljate o prodaji ali nakupu nepremičnine, odločitev bo lažja po posvetu z nepremičninskim posrednikom.

Sodobna tehnologija, razne aplikacije (Zoom, Microsoft Teams, Meet, Skype, WhatsUp, Messenger), nam danes omogočajo, da se velik del postopka prodaje lahko opravi na daljavo, kar prihrani veliko časa, predvsem pa postopek ne bo ogrozil zdravja prodajalca, kupca in posrednika.

V primeru nakupa...

 • Pokličite nepremičninskega posrednika in se dogovorite za termin video sestanka, preko aplikacije, ki jo uporabljate;
  Zaupajte mu svoje želje glede nakupa nepremičnine, tako da vam posrednik do dogovorjenega termina video sestanka, lahko pripravi čim ustreznejšo ponudbo, glede na vaše želje;
 • Preko video sestanka vam bo nepremičninski posrednik predstavil ustrezno ponudbo nepremičnin, preko aplikacije pokazal fotografije, v nekaterih primerih tudi virtualni ogled, podal vse informacije glede dejanskega in pravnega stanja nepremičnine, predstavil vso dokumentacijo (tlorise, ZK izpisek, gradbeno in uporabno dovoljenje,…), pogoje nakupa, podrobneje opisal lokacijo kjer se nepremičnina nahaja,… skratka vse kar je za vas kot kupca pomembno, da se boste na podlagi relevantnih informacij lažje odločili za nakup;
 • Nepremičninski posrednik vam bo razložil celoten postopek nakupa, od podpisa prodajne pogodbe, prijave pogodbe na FURS za odmero davka na promet nepremičnin, notarske overitve prodajne pogodbe, načina plačila, … do primopredaje nepremičnine v vašo posest;
 • S posrednikom boste skupaj dogovorili možne termine ogleda izbrane nepremičnine, takoj ko se sprostijo omejitve prehajanja občinskih meja, oz. takoj ko bo ponovno sproščena dejavnost nepremičninskega posredovanja. Ogled bo izveden na način, da boste tako vi kot kupec kot tudi prodajalec, ustrezno zaščiteni (varnostna razdalja, obrazne maske in razkuževanje).
 • V kolikor se boste odločili za nakup izbrane nepremičnine, se boste s pomočjo nepremičninskega posrednika, s prodajalcem dogovorili za pošteno tržno ceno, (nakupna ponudba se prodajalcu lahko pošlje po mailu, ali jo nepremičninski posrednik prenese prodajalcu preko telefona ali video sestanka);
 • Sledi usklajevanje in priprava prodajne pogodbe, kar je ponovno možno urediti s pomočjo video konference. Osnutek prodajne pogodbe, (ki ga mora pripraviti univ. dipl. pravnik), se lahko pošlje na vpogled preko elektronske pošte. Ko je osnutek pogodbe potrjen s strani obeh pogodbenih strank, se natisnjena pogodba pošlje po pošti v podpis, tako kupcu, kot prodajalcu.
  Vrnjeno podpisano prodajno pogodbo, bo nepremičninski posrednik (s pooblastilom), skupaj z napovedjo za odmero davka na promet nepremičnin, po pošti poslal na finančni urad, na območju katerega leži nepremičnina. Po plačilu davka in prejemu pogodbe potrjene s strani FURS bo ta dostavljena k izbranemu notarju in dogovorjen termin za overitev podpisa na pogodbi.
 • Po plačilu celotne kupnine, sledi zadnje dejanje, to je primopredaja nepremičnine v posest kupca, kar bo prav tako narejeno takoj ko bo mogoče in v skladu z vsemi ustreznimi zaščitnimi ukrepi;

V primeru prodaje...

 • Pokličite nepremičninskega posrednika in se dogovorite za termin video sestanka, preko aplikacije, ki jo uporabljate in mu zaupajte svoje želje glede prodaje nepremičnine;
  Pred video sestankom mu po mailu pošljite dokumentacijo ki jo imate v zvezi z nepremičnino, da jo posrednik lahko pregleda (ZK izpisek, gradbeno in uporabno dovoljenje, tloris,…), lahko pošljete tudi fotografije nepremičnine ali nepremičnino posnamete s svojim mobilnim telefonom;
 • Preko video sestanka bo nepremičninski posrednik svetoval glede postopka prodaje v času omejitev, prodajne cene, oglaševanja in marketinških aktivnosti, ki jih lahko naredi za vas, da bo prodaja kar se da enostavna in predvsem varna;
  Takoj, ko bo mogoče, se bosta s posrednikom dogovorila za termin, da si nepremičnino tudi v živo ogleda, naredi fotografije in podpiše pogodba o posredovanju. V kolikor imate sami fotografije primerne kvalitete in pogodbo o posredovanju podpišete preko elektronske pošte, lahko posrednik že prične z ustreznim oglaševanjem;
 • Nepremičnina se preko marketinških kanalov predstavili čim večjemu številu potencialnih kupcev. Posredniki imajo tudi evidence kupcev, za katere natančno vedo kaj iščejo in jih o novih nepremičninah na trgu obvestijo prve;
 • Nepremičnina se lahko potencialnemu kupcu predstavi preko video sestanka, kjer se mu pokažejo fotografije, podajo vse informacije glede dejanskega in pravnega stanja nepremičnine, predstavi vsa dokumentacija (tloris, gradbeno in uporabno dovoljenje,…), pogoji nakupa, podrobneje se predstavi lokacija, kjer se nepremičnina nahaja,… skratka vse kar je pomembno, da se bo kupec na podlagi relevantnih informacij, lažje odločil za ogled in nakup. Takoj po sprostitvi omejitve prehajanja občinskih meja, oz. takoj, ko bo ponovno sproščena dejavnost nepremičninskega posredovanja, bo nepremičninski posrednik organiziral tudi ogled v živo.
 • Nepremičninski posredniki lahko z upoštevanjem ustreznih ukrepov zagotovimo tako z kupca kot za prodajalca varen ogled (varostna razdalja, zračenje, obrazne maske in razkuževanje). Predvsem pa bodo na ogled prišli samo kupci, ki dejansko kupujejo in za katere posrednik ve, kaj natančno želijo. Z lastnostmi nepremičnine in lokacijo ter pogoji prodaje bodo predhodno popolnoma seznanjeni.
 • V kolikor se kupec odloči za nakup, vam bo nepremičninski posrednik preko elektronske pošte, telefona ali video klica sporočil ponudbeno ceno. V interesu posrednika je, da se doseže poštena tržna cena in da sta s poslom zadovoljna tako prodajalec kot kupec;
 • Sledi usklajevanje in priprava prodajne pogodbe, kar je ponovno možno urediti s pomočjo video konference;
 • Osnutek prodajne pogodbe, (ki ga mora pripraviti univ. dipl. pravnik), se pošlje na vpogled preko elektronske pošte;
 • Ko je osnutek pogodbe potrjen s strani obeh pogodbenih strank, se natisnjena pogodba pošlje po pošti v podpis tako kupcu kot prodajalcu;
 • Vrnjeno podpisano prodajno pogodbo bo nepremičninski posrednik (s pooblastilom), skupaj z napovedjo za odmero davka na promet nepremičnin, po pošti poslal na finančni urad, na območju katerega leži nepremičnina;
 • Po plačilu davka in prejemu pogodbe, potrjene s strani FURS, bo ta dostavljena k izbranemu notarju in dogovorjen termin za overitev podpisa na pogodbi.Po plačilu celotne kupnine sledi še zadnje dejanje, to je primopredaja nepremičnine v posest kupca, kar bo prav tako narejeno takoj ko bo mogoče in v skladu z vsemi ustreznimi zaščitnimi ukrepi.

V primeru nakupa ali prodaje vaše nepremičnine, se obrnite na nepremičninske posrednike, ki vam bodo s svojim znanjem in izkušnjami svetovali ter pomagali, da bo posel sklenjen varno in v zadovoljstvo vseh pogodbenih strank.

 

Mateja Voršič, CENTURY 21 Slovenija
Član GZS-ZPN