Nepremičnine

19. 05. 2021

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje z izdajo brošure v osveščanje potrošnikov

Ekipa bolha.com
4 min

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje smo v zadnjih letih na trgu čutili precejšnje pomanjkanje zavedanja o pomenu nepremičninskega posredovanja in položaju ter vlogi nepremičninskih posrednikov. Iz tega razloga smo se odločili laični javnosti na enostaven način v kratki brošuri predstaviti ključne naloge nepremičninskega posrednika v prometu z nepremičninami, nevarnosti, ki potrošnikom grozijo, če se v te posle podajo brez strokovne asistence in ključne elemente za izbiro kakovostne nepremičninske družbe oziroma nepremičninskega posrednika.

Moški drži ključe z obeskom hiše, ki odklepajo nepremičnino.

Brošura, ki je v digitalni obliki dostopna na spletni straneh Zbornice za poslovanje z nepremičninami, tako skuša na enostaven in sistematičen način odgovoriti na vprašanji Zakaj? in Kako? izbrati nepremičninskega posrednika.

V prvem delu tako brošura opozarja na ključne naloge in obveznosti nepremičninskega posrednika ter na koristi, ki jih te prinašajo strankam v postopku, torej predvsem prodajalcem in kupcem ter najmodajalcem in najemnikom. Najpomembnejša prednost sodelovanja z nepremičninskim posrednikom je gotovo varnost, ki jo to posameznemu poslu prinaša. Nepremičninski posrednik pa običajno zagotavlja tudi celovitost storitve in s tem učinkovitost postopka. Med pomembnejšimi kvalitetami nepremičninskega posrednika kot strokovnjaka so gotovo znanje in izkušnje, pri čemer seveda tudi med njimi obstajajo določene razlike. Nepremičninski posrednik kot strokovnjak zagotavlja tudi bistveno večjo objektivnost v poslu. Nenazadnje pa je tudi garant zakonitosti, saj mora dosledno ravnati v skladu z določbami področne zakonodaje.

Vse navedeno preprečuje, da bi se stranke pretirano izpostavljale nevarnostim, ki v prometu z nepremičninami sicer vsakodnevno prežijo nanje. Med temi so na prvem mestu gotovo goljufije. Nepremičninski posli namreč za nepridiprave pogosto predstavljajo idealno priložnost za nezakonit in nepošten zaslužek, saj je povpraševanje po nepremičninah trenutno izjemno, zneski, s katerimi v teh poslih stranke razpolagajo pa običajno izjemno visoki. Nevarnost za stranke pogosto predstavljajo tudi napake nepremičnin, ki jih laiki brez strokovne pomoči pogosto težko prepoznajo. Na trgu se, kljub precejšnji ažurnosti javnih evidenc, še vedno pojavljajo tudi poskusi večkratnih prodaj nepremičnin, še bolj pogosti pa so primeri, ko so nepremičnine obremenjene s stvarnimi in drugimi pravicami. V zadnjem času je vse bolj aktualno tudi vprašanje nezakonitih gradenj, ki jih je bilo pred desetletji ogromno. Vse to pa za stranke v postopku lahko pomeni izgubo precejšnji denarnih sredstev. In prav vse te nevarnosti so za potrošnika bistveno manjše, ko v postopku sodeluje nepremičninski posrednik, katerega dejavnost zelo podrobno ureja Zakon o nepremičninskem posredovanju.

Ne glede na to, da že sam zakon predstavlja precej dobro podlago za strokovnost nepremičninskih posrednikov, smo v brošuri skušali potrošnikom na enostaven način pomagati tudi pri izbiri najboljših nepremičninskih družb. V ta namen smo na kratko izpostavili vse najpomembnejše kvalitete dobrega nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninske družbe. Na prvem mestu je seveda licenca, s katero mora nepremičninski posrednik razpolagati že na podlagi zakonskih določb. Kljub temu se na trgu še vedno najdejo lažni posredniki, ki licence nimajo. S tem pa za stranke predstavljajo bistveno večje tveganje. Za dobrega nepremičninskega posrednika so pomembne tudi kakovost, priporočila in delovne izkušnje. Potrošnikom v brošuri svetujemo, kako lahko vse to najenostavneje preverijo. Poleg tega se morajo vprašati tudi, če nepremičninski posrednik pozna morebitne lokalne posebnosti, ki se nanašajo na nepremičnino. Zelo pomembna je tudi pripravljenost sodelovanja nepremičninskega posrednika z drugimi nepremičninskimi družbami, saj je od tega včasih odvisna učinkovitost izvedbe posla.

Nazadnje pa smo potrošnike v brošuri želeli opozoriti, da si lahko pri izbiri najboljšega nepremičninskega posrednika pomagajo tudi s storitvami združenja. Ena od kvalitet je tako gotovo podpis izjave o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, saj se nepremičninska družba s tem zavezuje k spoštovanju dobrih poslovnih običajev in višjih standardov pri opravljanju dejavnosti. Izbiri najboljših nepremičninskih družb je namenjen tudi certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba, ki ga lahko pridobijo le tiste nepremičninske družbe, ki izpolnjujejo  vnaprej postavljenih pogojev, ki jih preverja strokovna služba Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Nenazadnje je tudi članstvo v zbornici in združenju pokazatelj kakovosti nepremičninske družbe, saj to dokazuje, da nepremičninski družbi ni vseeno za razvoj dejavnosti in za dvig standardov kakovosti pri opravljanju storitev. Nepremičninske družbe, ki so članice Zbornice za poslovanje z nepremičninami in v njenem okviru Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, so pripravljene med seboj sodelovati, si izmenjevati dobre prakse in izkušnje in svoje poslovanje usmerjati k skupnemu dobremu.

Nazadnje potrošnikom v brošuri svetujemo, da se pri izbiri najprimernejše nepremičninske družbe še posebej potrudijo in izberejo najbolj primerno. V primeru večjega števila izbranih nepremičninskih družb se namreč nobena od teh ne bo mogla v celoti posvetiti posameznemu poslu. Z izbiro ene nepremičninske družbe si med drugim stranke zagotovijo njihovo maksimalno zavzetost, ki bo v največji možni meri zagotavljala učinkovito izvedbo posla.

V Združenju družb za nepremičninsko posredovanje pričakujemo, da bo brošura pripomogla k boljši osveščenosti vseh deležnikov in razbijanju nekaterih mitov o nepremičninskih poslih. Za lažje pregledovanje smo vsebino brošure na naših spletnih straneh predstavili tudi v bolj dostopni spletni obliki. Za dodatna pojasnila pa smo v strokovni službi zbornice seveda potrošnikom vedno na voljo.

Članek je pripravil: Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami