20. 10. 2021

To so davki, ki jih plačujemo za nepremičnine

Prodajalec nepremičnine mora vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri finančnem uradu, na območju katerega leži nepremičnina.

30. 08. 2021

Kako vam lahko arhitekt pomaga pri nakupu ali prodaji nepremičnine?

Da bo postopek nakupa nepremičnine vseeno nekoliko lažji, se bomo v tem članku dotaknili vprašanja kako vam pri nepremičninskih poslih lahko pomaga arhitekt.

21. 06. 2021

ENERGETSKA IZKAZNICA – Izjeme in pravila po novem

Energetske izkaznice se v Sloveniji izdelujejo od leta 2013. Predpisane so bile na podlagi Energetskega zakona, ki je določal obveznosti in izjeme, v katerih predložitev izkaznice ni bila potrebna. Pa poglejmo kaj je energetska izkaznica?

19. 05. 2021

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje z izdajo brošure v osveščanje potrošnikov

Predstavljamo vam ključne naloge nepremičninskega posrednika v prometu z nepremičninami, nevarnosti, ki potrošnikom grozijo, če se v te posle podajo brez strokovne asistence.

15. 04. 2021

6 najpogostejših napak pri najemu stanovanjskega posojila

Najeti stanovanjski kredit ne pomeni iti zgolj v banko ali dve, vprašati koliko kredita lahko dobimo in podpisati kreditno pogodbo. Predstavljamo vam 6 najpogostejših napak pri najemu stanovanjskega posojila.

15. 02. 2021

Pri nakupu bodite pozorni tudi na funkcionalna zemljišča in skupne prostore

Tudi nemotena uporaba zemljišča za dostop do večstanovanjske stavbe, parkiranje ali garažiranje so pri nakupu ali najemu nepremičnine čedalje pomembnejši pogoj za dokončno odločitev.

03. 12. 2020

Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba in njegov vpliv na kakovost nepremičninskega posredovanja

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje smo v letu 2019 z željo po dvigu kakovosti nepremičninskega posredovanja uvedli certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba.